لوگو
قوانین و ومقررات


تامین سرمایه سپهر طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و ملزم به رعایت تمامی قوانین و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار است. تمام این قوانین و آیین نامه‌ها در سایت سازمان بورس قابل مشاهده و دسترسی است. همچنین هر صندوق به طور خاص دارای اساسنامه و امیدنامه مجزایی است که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است که اینها ملاک عمل اختصاصی برای هر صندوق می باشند.

شماره منظور از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء عبارت است از:
1 مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات ساير مراجع ذي‌صلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحت عناويني از قبيل قانون، آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده و در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قابل دسترسی است. http://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx
2 قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل:
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمابه
دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه
دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی