صندوق های سرمایه گذاری ابزاری هستند که به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک و بازده کمک می‏کنند. صندوق‏های سهامی با بازده مورد انتظار بیشتر مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیرتر و صندوق های با درآمد ثابت مناسب سرمایه گذاران ریسک گریزتر است. مجموعه های بانک صادرات ایران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت سهامداران اصلی شرکت تامین سرمایه سپهر هستند و این شرکت افتخار دارد تا صندوق های تحت مدیریت خود را در این سامانه به سرمایه گذاران محترم عرضه کند. با استفاده از این سامانه بدون مراجعه به شعب بانک، امکان سرمایه گذاری در صندوق ها فراهم شده است.

ورود به سامانه جامع سرمایه گذاری سپهر